כריתה לפרוסקופית
של הלבלב הרחיקני תוך שימור הטחול

(Laparoscopic Distal Panceatectomy with Spleen Preservation)