איגוד הכירורגים בישראל
הכשרת "עוזרי רופא מנתח" כחלק מן הפתרון לחסר ברופאים במחלקות הכירורגיות

הכשרה של "עוזרי רופא" יכולה להיות פתרון חלקי לחסר ברופאים בשירות הציבורי
מאת פרופ' מיכאל קראוס | עיתון "הארץ", 10.10.2010

לכתבה בעיתון הארץ לחצו כאן