ניתוח לפרוסקופי לכיסתה אכינוכוכלית בכבד

Laparoscopic Unroofing of Hepatic Hydatid Cyst