איגוד הכירורגים בישראל
החוג של הסניף הישראלי באיגוד המנתחים האמריקאי
Israeli Chapter of the American College of Surgeons