איגוד הכירורגים בישראל
הסכמה מדעת לקבלת טיפול רפואי