הכנס השנתי 2017


כירורגיה מונעת סרטן

מ. פוזנר
לבלב / קיבה -
מ. פוזנר
ת. אלוייס
שד -
ת. אלוייס
ע. זמורה
מעי גס -
ע. זמורה

 

 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל