הכנס השנתי 2017


החלטות בתנאי אי וודאות

י. קלאוזנר
המחשת מקרים -
י. קלאוזנר
נ. בגלייבטר
הבסיס האישיותי, אתי ופרופסיונאלי -
נ. בגלייבטר
ע. ניזרי
הבסיס השכלתני, שיקולי סיכון/תועלת והאינטואיטיבי -
ע. ניזרי
 
דיון מומחים - נ. לאור, א. מבור, ח. פארן, ד. בן שימול, א. גרונצ'י, מ. פוזנר, ג'. דרבין

דיון מומחים - נ. לאור, א. מבור, ח. פארן, ד. בן שימול, א. גרונצ'י, מ. פוזנר, ג'. דרבין

 

 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל