הכנס השנתי 2017


כירורגיה - מבוססת על הוכחות?

א. עסליה
מה באמת קורה בספרות ? -
א. עסליה
ד. רוזין
איך מפרשים תוצאות -
ד. רוזין
 
דיון מומחים - מ. פוזנר, י. קלוגר, פ. רייסמן
דיון מומחים - מ. פוזנר, י. קלוגר, פ. רייסמן

 

 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל