הכנס השנתי 2017


מדדי איכות בכירורגיה החדשה

צ. פרי
מדדים מקובלים -
צ. פרי
ד. סופר
מה חשוב לבדוק ? -
ד. סופר
א. לבציון קורח
על החשיבות המוכחת
של מדדי איכות -
א. לבציון קורח
ח. מזא"ה
על השינוי התרבותי -
ח. מזא"ה

 

 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל