הכנס השנתי 2017


רב שיח - יחסי-גומלין בין מנהלי כירורגיה ומנהלי בתי חולים

מנהלי בתי חולים: א. בלונדהיים, א. לבציון קורח, י. הלוי
מנהלי בתי חולים: א. בלונדהיים, א. לבציון קורח, י. הלוי
 

מנהלי מחלקות כירורגיה: ד. קופלמן, ח. קשתן, ע. נחמני, א. פיקרסקי
 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל