הטיפול הכירורגי בבקעים מורכבים ושאלת השימוש במשתלים ביולוגיים


Prof. Giampiero Campanelli

Tailored Approach in Incisional Hernia

Prof. Giampiero Campanelli
President Elect of the European Hernia Society


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל