הטיפול הכירורגי בבקעים מורכבים ושאלת השימוש במשתלים ביולוגיים


Dr. Benny Meilik Advanced POVH Repair. A Multidisciplinary approach, Prosthetics & Bioprosthetics

Dr. Benny Meilik
Tel Aviv Medical Center

 


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל