הטיפול הכירורגי בבקעים מורכבים ושאלת השימוש במשתלים ביולוגיים


Dr. Benny Meilik Round the table discussion: Biological implants - Indications and future prospects

Dr. Benny Meilik
Tel Aviv Medical Center

 


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל