איגוד הכירורגים בישראל
הבעת דעות ורעיונות

מכתב בעקבות מחאת הכירורגים, 1.6.08מכתב מחאה, 2.6.08