ניתוח הטייה ביליופנקראטית עם מעקף התריסריון

Laparoscopic Biliopancreatic Diversion with Duodenal Switch