איגוד הכירורגים בישראל
הגישה הבין-תחומית לכריתת גידולים גדולים

כריתת גידול ליומיוסרקומה של העכוז עם חשד לגרורה בריאה
Resection of Leiomyosarcoma of Buttock with Suspected Lung Metastasis
מצגת תועלה בקרוב